נוקיה ישראל משתתפת בפרויקט 5G-SOLUTIONS של האיחוד האירופי

מאת אודי מרגולין*

נוקיה ישראל גאה להשתתף בפרויקט 5G-SOLUTIONS במסגרת קריאה ICT-19 של האיחוד האירופי לאימות יישומים שונים מתחומי התעשייה (Industry 4.0, IoT, נמל חכם, ערים חכמות, שידורי וידאו בפס ורחב ועוד) מעל רשתות 5G. מטרת הפרויקט היא לבצע ניסויים בשימוש ברשתות דור חמישי במספר ורטיקלים וכן לבדוק ישימות וכדאיות השימוש ברשתות אלו בצד הטכני (רוחב פס, ביצועי רשת וכדומה), וגם בצד העסקי (האם ניתן להרוויח יותר כסף או לחסוך כסף בשימוש ברשתות דור חמישי?).

האתגר העיקרי בפרויקט הוא חיבור של עולם התקשורת והענן לצרכנים שאינם מצויים בעולם המושגים של הענן ונדרשים להריץ את האפליקציות שלהם בסביבה שאינה מוכרת, תוך עמידה בדרישות Cloud Native והדור החמישי.

נוקיה ישראל (בהובלת הח"מ עם קבוצת הפיתוח בישראל של CBND) משתתפת בפרויקט ומובילה את המאמץ ליצירת מנגנון שינהל את הניסויים תוך חיבור מספר אתרים במדינות שונות. פתרון זה יבוסס על CBND תוך התאמתו למשימה של Cross Domain Service Orchestrator.

נוקיה ממוצבת במרכז הפרויקט ונדרשת לתאם ולחבר בין כל הגורמים, כך שבסופו של דבר כל הפתרונות יפעלו בצורה הרמונית.

בנוסף לסגמנטים אותם יש לחבר, אנו נדרשים גם לעשות אינטגרציה עם שני פרויקטים אחרים (במסגרת קריאה ICT-17) המספקים את התשתית שעליה ירוצו כל הניסויים.

משך הפרויקט 36 חודשים.

אתר הפרויקט: www.5gsolutionsproject.eu

Chief Architect & Strategist, Domain Services, Nokia Software Application Engineering – אודי מרגולין *