5G – הקרב על הובלה וחדשנות / אריק טל

רשתות 5G הינן רשתות קריטיות ומנדטוריות להובלה טכנולוגית ושליטה בטכנולוגיות ותקשורת. כל הדורות הסלולריים הקודמים התמקדו באספקת שירותי גלישה סלולרית ובהעלאת מהירויות הגלישה. אז למה 5G עדיין לא קורה אצלנו בישראל? טור מיוחד של מנכ"ל נוקיה ישראל ב"אנשים ומחשבים"